Miloslav Odvárka ODAS

Miloslav Odvárka ODAS

Pro obce:

 • sběr a svoz komunálního odpadu od obcí
 • nakládání s nebezpečným odpadem formou mobilních sběrů či provozováním sběrných dvorů
 • sběr a svoz předseparovaných složek KO (papír, sklo, plasty)
 • svoz velkoobjemových odpadù a odpadů ze zeleně formou velkoobjemových kontejnerů

Pro firmy:

 • navržení systému nakládání s odpady v souladu s platným zákonodárstvím
 • provozování celého navrženého systému
 • sběr, svoz a využití popřípadě odstranění odpadů kategorie O i N
 • evidenci odpadů, právní pomoc v odpadovém hospodářství

Miloslav Odvárka ODAS
Haškova 2162/13
591 01 Žďár nad Sázavou 6
web: www.odas.cz

 • FORTUNA
 • Bowling Bar Ždírec
 • NIMIRU s.r.o.
 • Enviterm a.s. Ždírec nad Doubravou
 • Město Ždírec nad Doubravou
 • Stavitelství Martin Štěpánek
 • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
 • Pivnice Na hřišti
 • Jan Matějka - autodoprava - zemní práce
 • Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
 • WOOD - METAL s.r.o.
 • Czech LANA, s.r.o.
 • Zemědělská a.s. Krucemburk
 • KATRING PLUS, s.r.o.
 • Harcross s.r.o.
 • Miloslav Odvárka ODAS
 • WOLF SYSTEM spol. s r.o.
 • HRASTNIK s.r.o.
 • OK COMP s.r.o.
 • Extruindustrie s.r.o.