20.8.2017, Dana Vavroušková

 Již v loňském roce jsme diskutovali o termínu a místě konání dětského dne. Bohužel se ukázalo, že tyto otázky jsou složitější než se zdálo. Pokud vezmeme v potaz kolik organizací je v našem městě činných je v době od května až po září složité najít nějakou skulinu. Bohužel už teď je jasné, že jsme odpovídající termín nenašli a to také zdůvodu naší bohaté soutěžní činnosti. Buď odjedeme s dětmi na soutěž jako hosté u jiného odboru nebo budeme jejími organizátory přímo v našem městě. Přes všechny organizační potíže věřím, že akci budeme schopni uskutečnit. Když mluvíme o místních akcích, domnívám se, že to nejsou jenom ty, které se pořádají přímo ve městě, ale i v přilehlích obcích se snaží přispívat ke kulturnímu vyžití na ždírecku a nikterak neusnuli na vavřínu. Prosím tedy touto cestou o trpělivost. Jaro je v plném proudu, příroda se probouzí a tak vám přeji mnoho krásných a optimistických dnů.

 

                                                                                        Za kolektiv SPV Dana Vavroušková

 • FORTUNA
 • Bowling Bar Ždírec
 • NIMIRU s.r.o.
 • Enviterm a.s. Ždírec nad Doubravou
 • Město Ždírec nad Doubravou
 • Stavitelství Martin Štěpánek
 • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
 • Pivnice Na hřišti
 • Jan Matějka - autodoprava - zemní práce
 • Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
 • WOOD - METAL s.r.o.
 • Czech LANA, s.r.o.
 • Zemědělská a.s. Krucemburk
 • KATRING PLUS, s.r.o.
 • Harcross s.r.o.
 • Miloslav Odvárka ODAS
 • WOLF SYSTEM spol. s r.o.
 • HRASTNIK s.r.o.
 • OK COMP s.r.o.
 • Extruindustrie s.r.o.