3.4.2013, Pleva
KFS Vysočina

ZÁPIS STK č. 23 – SR 2012/13 ze dne 2. dubna 2013

1/ Odložení utkání

STK KFS Vysočina rozhodla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek o odložení mistrovských utkání, která měla být sehrána v termínu 6. a 7.4.2013. Utkání na hracích plochách s umělým povrchem musí být sehrána.

Ostatní utkání se odkládají na níže uvedené termíny :

Krajský přebor dorostu – 15. a 16.6.2013,

Krajský přebor žáků – 22. a 23. 6. 2013.

KP mužů – středa 12.6.2013 v 17.30 hodin

I. A třídy mužů – středa 15.5.2013 v 17.30 hodin

I. B třídy mužů – středa 22.5.2013 v 17.30 hodin

I. třídy dorostu – středa 29.5.2013 v 17.30 hodin

V případě kolize utkání nahlásí pořadatel utkání v termínu 21 dnů před termínem změnu (STK + soupeři). Utkání lze předehrát i při vzájemné dohodě soupeřů.

Utkání na hřištích s umělým povrchem jsou družstva povinna odehrát.

Na základě nepříznivých klimatických podmínek a nezpůsobilých hracích ploch přijal VV KFS Vysočina následující mimořádné opatření :

Pořádající oddíl, který bude chtít odehrát své mistrovské utkání na hřišti s umělým povrchem nebo na jiném způsobilém hřišti, aniž by toto hřiště měl uvedeno jako hřiště náhradní, nemusí mít k takovéto změně souhlas soupeře.

Soupeř je povinnen se k utkání dostavit. Tato varianta se týká utkání hraných o víkendech (sobota – neděle). Pořádající oddíl musí tuto změnu nahlásit soupeři a STK nejpozději do středy (před utkáním) do 15.00 hod. (Výjimka tento týden – nahlásit do čtvrtka do 12.00 hodin).

Začátky utkání musí být v době od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Na utkání hraná v pracovní dny musí být vždy souhlas soupeře.

Toto mimořádné opatření platí od 01.04.2013 do 30.04.2013.

Tímto mimořádným opatřením se pro jarní část soutěží KFS Vysočina ruší znění článku 4 bod 4 ve stati II RS KFS Vysočina pro SR 2012/2013.

2/ Schválené změny termínů utkání, hřišť a hlášenky pro jarní část SR 2012/13 – zpoplatněné dle RS KFS Vysočina.

I. třída skupina B – dorost

18. kolo Želetava – Bystřice n.P. NE 21.4.13 16.00 hod., poplatek 200,- Kč


Pavel Pech

předseda STK KFS Vysočina


  OFS Havlíčkův Brod

VV OFS Havlíčkův Brod, na návrh STK, na dnešním zasedání rozhodl odložit mistrovská utkání 16.kola OP mužů, III. třídy mužů a IV. tříd sk. A a B mužů, která měla být sehrána 6. a 7.4.2013. Důvodem jsou stále nepříznivé klimatické podmínky a s tím související trvale špatný stav hracích ploch. Utkání se odkládají na termín 29. a 30.6. 2013 (termín dnes schválil VV OFS). Utkání lze předehrát po vzájemné dohodě soupeřů........ Pořádající oddíl, který bude chtít odehrát své mistrovské utkání 16. kola v původním termínu (6. a 7.4. 2013) na hřištích s umělým povrchem nebo na jiném způsobilém hřišti nemusí mít souhlas soupeře, ale je povinen tuto skutečnost nahlásit STK a soupeři do čtvrtka 4.4. 2013 do 15:00 hodin. Na utkání hraná v pracovní dny musí být vždy souhlas soupeře. Podrobnější infromace budou uveřejněny v Zápise z dnešního zasedání VV OFS.

 • FORTUNA
 • Bowling Bar Ždírec
 • NIMIRU s.r.o.
 • Enviterm a.s. Ždírec nad Doubravou
 • Město Ždírec nad Doubravou
 • Stavitelství Martin Štěpánek
 • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
 • Pivnice Na hřišti
 • Jan Matějka - autodoprava - zemní práce
 • Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
 • WOOD - METAL s.r.o.
 • Czech LANA, s.r.o.
 • Zemědělská a.s. Krucemburk
 • KATRING PLUS, s.r.o.
 • Harcross s.r.o.
 • Miloslav Odvárka ODAS
 • WOLF SYSTEM spol. s r.o.
 • HRASTNIK s.r.o.
 • OK COMP s.r.o.
 • Extruindustrie s.r.o.